(¯`°•*.♥๑۩۞۩๑ MiRa's Family ๑۩۞۩๑♥*•°´¯)

Chào mừng các bạn tham gia cùng Gia tộc MiRa


  BB's News! < no cm thank>

  Share
  avatar
  chun_wo_ai_ni
  ღNơi Gío Dừng Chânღ
  ღNơi Gío Dừng Chânღ

  Tổng số bài gửi : 181
  Age : 24
  Đến từ : (¯`°•*.♥๑۩۞۩๑ Mirafamily ๑۩۞۩๑♥*•°´¯)
  Registration date : 11/12/2008

  BB's News! < no cm thank>

  Bài gửi by chun_wo_ai_ni on 21/01/09, 12:55 pm

  Những nghệ sỹ của năm

  1) Dong Bang Shin Ki - 37.7% 392,349 total votes
  2) Bi - 33.7%
  Big Bang - 16.6%
  4) Wonder Girls - 3.8%
  5) Lee Hyori - 2.4%
  6) Kim Jong Kook - 2.3%
  7) Son Dam Bi - 1.4%
  8) Jewelry - 1%
  9) Super Junior - 0.7%
  10) Brown Eyed Girls - 0.5%


  _________________
  ==> tình yêu cuối đời của em . Off thật sự chứ hok nói miệng nữa . Chào cả nhà! < Treo Fic Kẹo Bông>
  avatar
  littlefish
  ღ♥ღGia tộc thân iuღ♥ღ
  ღ♥ღGia tộc thân iuღ♥ღ

  Tổng số bài gửi : 785
  Age : 28
  Registration date : 09/12/2008

  Re: BB's News! < no cm thank>

  Bài gửi by littlefish on 18/02/09, 10:11 pm

  [09.02.11] Shinhwa, Big Bang ?ã ??ng lên ch?ng l?i vi?c s? d?ng nh?ng bi?u t??ng không rõ ngu?n g?c
  Shinhwa và Big Bang ?ã quy?t ??nh s? th?c hi?n nh?ng hành ??ng ch?ng l?i nh?ng công ty ?ang s?n xu?t nh?ng v?t d?ng không rõ ngu?n g?c dành cho fan s? d?ng mang nh?ng d?u hi?u ??c tr?ng c?a h? nh? light stick hay bóng.

  Vào ngày 11 tháng 2, ng??i phát ngôn t? công ty qu?n lý Shinhwa, Good EMG ?ã nói chuy?n v?i Star News qua 1 cu?c ph?ng v?n ?i?n tho?i, "Hi?n nay t?i các concert c?a Big Bang, ?ã có r?t nhi?u nh?ng chi?c light sticks màu cam không rõ ngu?n g?c có bi?u t??ng c?a Big Bang trên ?ó. Màu Cam là bi?u t??ng cho Shinhwa, và ?ang có ngày càng nhi?u các fan ?ang ph?n ?ng l?i chuy?n ?ó, và nói rõ ràng r?ng h? ch?c ch?n ph?i b?o v? màu da cam ?ó."

  “ V?i nh?ng công ty hi?n nay ?ang s?n xu?t nh?ng chi?c Light stick không rõ ngu?n g?c c?a Big Bang, c? chúng tôi và YG Entertaintment ??u hy v?ng r?ng h? s? d?ng ngay vi?c buôn bán nh?ng s?n ph?m này càng s?m càng t?t. N?u h? ti?p t?c làm th?, chúng tôi s? ph?i có nh?ng bi?n pháp ?? gi?i quy?t chuy?n này."

  Các fan hi?n ?ã th? hi?n r?t rõ thái ?? c?a h? v? nh?ng lu?t l? ch?a t?ng ???c vi?t ra v? vi?c s? d?ng màu s?c cho nh?ng
  ca s? và nhóm nh?c khác nhau. Ch?ng h?n nh?, Shinhwa s? d?ng màu cam, trong khi DBSK là màu ?? và Super Junior xanh ng?c trai, và t?t c? các v?t d?ng c? v? cho fan ??u ???c s?n xu?t b?ng nh?ng màu s?c ??i di?n này. M?i ?ây, ?ã có tr??ng h?p v? chuy?n fan Big Bang s? d?ng nh?ng chi?c light stick màu da cam ???c in bi?u t??ng c?a Big Bang mà h? ?ã mua ???c t?i nh?ng qu?y hàng bên ???ng t?i nh?ng bu?i bi?u di?n và concert. Và nh? 1 k?t qu? rõ ràng c?a chuy?n ?ó, ?ã có r?t nhi?u các Shinhwa fan g?i ?i?n th?ng t?i Good EMG và YG, ?òi h?i h? ph?i "Tôn tr?ng v?n ?? s? d?ng màu s?c."


  Good EMG ?ã nói rõ r?ng v?n ?? l?n nh?t c?a chuy?n này là vi?c s? d?ng màu cam ??i di?n cho Shinhwa ?? s?n xu?t nh?ng v?t
  d?ng ??i di?n cho các nhóm hay các ca s? khác, c?ng nh? vi?c s? d?ng trái phép bi?u t??ng c?a Big Bang.


  Ng??i phát ngôn c?a Good EMG còn nói, "Màu cam ?ã là màu ??i di?n cho Shinhwa h?n 10 n?m nay, nó có nh?ng ?i?u khác bi?t
  h?n so v?i nh?ng chi?c light stick hình v??ng mi?ng hay nh?ng chi?c kh?n quàng. Trên th?c t? sau khi concert c?a Big Bang k?t thúc, chúng tôi ?ã liên l?c v?i YG trên hy v?ng r?ng h? s? có tuyên b? v? chuy?n s? d?ng 1 cách chính th?c nh?ng v?t d?ng c? v? c?a các fan."

  Liên quan ??n chuy?n ?ó, vào ngày 1 tháng 2, YG ?ã ??t 1 thông báo chính th?c trên trang ch? c?a Big Bang, "V?t d?ng c? v?
  chính th?c cho Big Bang", nói rõ r?ng "Chi?c light stick màu vàng hình v??ng mi?ng không th? b? thay th?". Nh?ng chi?c lightstick khác màu ?ang gây nên nh?ng tranh ch?p v?i nh?ng FC khác không do YG s?n xu?t, mong m?i ng??i s? không mua chúng."


  Ng??i phát ngôn c?a Good EMG c?ng nói v? chuy?n nh?ng v?t d?ng không rõ ngu?n g?c giành cho fan c? v? ?y c?ng ?ã xu?t
  hi?n t?i concert g?n ?ây t?i Trung Qu?c c?a Shin Hyesung, nh?ng h? ?ã t?ch thu nh?ng s?n ph?m ?ó và ?i?u tra v? vi?c s?n xu?t nh?ng v?t d?ng ?ó. Và hi?n nay, h? c?ng ?ã có nh?ng b??c ?? b?o v? bi?u t??ng c?a Shinhwa và b?n quy?n. Anh ?ã nói, "Sau nh?ng xung ??t gi?a fan Shinhwa và fan Big Bang, chúng tôi s? b? nhi?u công s?c h?n vào vi?c b?o v? bi?u t??ng này."


  Vào lúc này, bên c?nh nh?ng chi?c light stick màu cam và nh?ng chi?c áo m?a ???c s?n xu?t cho các Shinhwa Changjo, ?? chu?n b? cho s? tr? l?i s?p t?i c?a Shin Hyesung, Good EMG s? s?n xu?t
  nh?ng v?t d?ng c? v? chính th?c cho Shin Hyesung và Shinhwa.


  YG ?ã nói rõ r?ng, "B?t c? 1 s?n ph?m nào không ???c bán qua YG E-shop ??u là nh?ng s?n ph?m không rõ tên tu?i và ngu?n g?c"

  Source: Star News + Yonhap News
  Chi trans: yunru@onlywan.net
  Eng trans: absolutshinhwa.wordpress.com
  Viet trans: Bou@shinhwavn.com

   Hôm nay: 12/12/18, 07:47 pm